UA-119246896-1

AMBLEM

Amblem Društva ima oblik štita, oivičenog zlatno-žutom bojom, koji je uzdužno podijeljen na crveno i plavo polje,na vrhu štita je trobojka crveno-plavo-bijele boje na kojoj se nalazi zlatno-žuta kruna sa krstom i četiri ćirilična slova“S“.Ispod je upisana godina osnivanja Društva 2009.U sredini štitnog polja da stoji runolist,a u pozadini obrisi stijena matične planine Romanije.U donjoj polovini unutar štita je ćiriličnim bijelim slovima ispisan tekst Planinarsko društvo "GLASINAC" Sokolac.

ZASTAVA

Zastava je pravougaonog oblika, svjetlo plave boje, razmijere strana 1:2 obostrano sa amblemom Društva u sredini i polukružnim zlatno-žutim ćiriličnim natpisom obostrano iznad amblema PLANINARSKO DRUŠTVO i u ravnom dijelu obostrano ispod amblema "GLASINAC" SOKOLAC.