UA-119246896-1

O DRUŠTVU

Planinarsko društvo "Glasinac" Sokolac osnovano je 29.07.2009 godine.Društvo je patriotska,sportska,samostalna,društvena i vanstranačka organizacija građana Sokoca koji su se udružili radi ostvarivanja svojih interesa i potreba u bavljenju planinarenjem.Društvo je udruženo u Sportsko društvo ''Glasinac'' Sokolac i Planinarski savez Republike Srpske.Osnovna djelatnost Društva je planinarenje,koje se ostvaruje putem organizovanih pohoda,putovanja ili ekspedicija,kolektivno ili individualno i organizovanje i učestvovanje na sportskim takmičenjima u sportskim disciplinama koje su vezane za planinarenje.

Od osnivanja do danas ostvarene su brojne aktivnosti kroz realizaciju programskih ciljeva i zadataka a odnose se na sledeće:

Krsna slava Društva je Sveti velikomučenik Dimitrije-Mitrovdan (8.novembar)

Omasovljavanje Društva,prvenstveno mlađim članovima,u cilju razvijanja ekološke svijesti i potrebe za zaštitom,očuvanjem i unapređenjem prirode i čovjekove okoline,kao i njegovanje planinarske i sportske etike te humanizma i patriotizma su prevashodni zadaci Društva.

Pored osvajanja planinskih vrhova u okruženju kao što su Trebević,Zelengora,Cer,Rtanj,članovi Društva osvojili su i najviše vrhove Crne Gore (Bobotov kuk na Durmitoru 2523 mnv), Rumunije (Moldoveanu na Karpatima 2544 mnv), Bugarske i Balkana (Musala na Rili 2925 mnv), Grčke(Olimp 2917 mnv), BiH(Maglić 2386 mnv).

Iz prirodnih ljepota planinari crpe novu snagu koja im daje podsticaj za snažniju zaštitu prirodnih znamenitosti naše matične planine Romanije u nastojanju da se ona dostojno poštuje i prezentuje.Takođe,planinari ne zaboravljaju ni ostale planine na teritoriji naše opštine poput Devetaka i Kopita kao ni vodotokove rijeka Kaljine i Bioštice i mnogobrojne izvore i pećine.Članovi Društva su u dosadašnjem svom radu posjetili,okom kamere zabilježili i putem štampanih i elektronskih medija prezentovali veliki broj prirodnih znamenitosti opštine Sokolac sa lokaliteta Romanije (Crvene stijene, Orlova stijena, Gavranka, Litica, Redušnjak, Novakova pećina, Mjedenik, Đeva, Crna stijena, Kračipolje, Velika stijena, Hotičko polje, Dobra voda, Sremošnik, Kevrine kolibe, Blizanske kose), Devetaka, Vrela Rakitnice, kanjona Berega i vodopada na njemu, Kopita, Puhovca, Jasika, Girske pećine, kaljinskog Buka, Bioštice, pećina Megare, Petnjika, izvora Drobnjačke vode, Kajnaka, nekropole u Luburić polju itd.

Planinari PD "Glasinac" sa zadovoljstvom su učestvovali u brojnim radnim akcijama kao što je čišćenje grada,gradskog parka,platoa i igrališta oko Sportske dvorane,skidanja snijega sa krova dvorane,uređivanje i čišćenje izvora,uređenje kupališta na Buku i sl.

Društvo je u dosadašnjem radu ostvarilo odličnu saradnju sa Šumskim gazdinstvom "Romanija" Sokolac, JPŠ "Šume RS", Opštinom Sokolac, AD "Romanijaputevi",lokalnim sredstvima informisanja i duguje im veliku zahvalnost zbog njihovog doprinosa u radu i razvoju Planinarskog društva "Glasinac" Sokolac.