UA-119246896-1

Članstvo u Društvu je dobrovoljno.Član PD ''Glasinac'' može postati svaki građanin Republike Srpske,BiH i šire,bez obzira na nacionalnu i vjersku pripadnost,životnu dob,ako potpiše pristupnicu kojom se obavezuje da prihvata prava i dužnosti iz Statuta.

Pristupnicu u ime članova mlađih od 18 godina potpisuju njihovi roditelji ili staratelji.

Učlanjenje se vrši u kancelariji Društva u Sportskoj dvorani ponedeljkom i četvrtkom.

Članarina u Društvu se plaća na godišnjem nivou i iznosi 30 KM za zaposlene članove, 20 KM za zaposlene članove (u cijenu uračunata markica Planinarskog saveza Republike Srpske) dok maloljetni članovi plaćaju samo markicu u iznosu od 10 KM.

Član Društva dobija člansku kartu.

Društvo može imati i počasne članove.Skupština Društva donosi odluku o proglašenju počasnog člana na osnovu njegovog doprinosa i zasluga u radu i razvoju Društva.Za postignute uspjehe,vanredno zalaganje i ispunjavanje preuzetih obaveza članovi Društva odlukom Skupštine mogu biti pohvaljeni i nagrađeni.

Članstvo u Društvu prestaje istupanjem,isključenjem ili smrću.Istupanje je lični stav pojedinca.Isključenje je mjera koju izriče Upravni odbor,članu koji svojim postupcima šteti ugledu Društva ili krši odredbe Statuta.

Na odluku o isključenju može se uložiti žalba Skupštini Društva.

Prava i dužnosti članova su: